Ana yazı
8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015)

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 30-31 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Etkinliğin bu yıl ki ana teması "Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar" olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri;

  • ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı,
  • üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği,
  • toplumun bilgilendirildiği, eğitildiği,
  • bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı

en önemli etkinliktir.

Her ülke için önemli olan bilgi güvenliği ve kriptoloji kavramlarının; toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.

Konferans süresince hedeflenen çıktılara ulaşılması için; paneller, eğitimler düzenlenecek ve davetli konuşmacıların görüşlerini belirteceği özel konulara ek olarak, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlaması beklenmektedir.

Her yıl olduğu gibi konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık olup ücretsizdir. Sadece kayıt yaptırmak zorunludur.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

Konferansın kişisel, kurumsal, ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğine katkılar sağlamasını bekler, konuya ilgi duyan siz değerli katılımcıları konferansa katkılar vermeye davet ederiz

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu

Düzenleyen Kuruluşlar


 

BGD

Ulaştırma Bakanlığı

BTK

Gazi Üniversitesi

İTÜ

ODTÜ

Sponsor Alanı
  • Ana Sponsor


    Havelsan
  • Altın Sponsor

    Palo Alto
afiş

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copy