Ana yazı
9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2016)

9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 25-26 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Etkinliğin bu yıl ki ana teması "Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti" olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri;

 • Ülkemizin bilgi güvenliği alanındaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı,
 • Üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, toplumun bilgilendirildiği, eğitildiği,
 • Bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.

ISCTurkey 2016 Konferansı, Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından da desteklenmekte ve Avrupa Siber Güvenlik Ayı etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Her ülke için önemli olan bilgi güvenliği ve kriptoloji kavramlarının; toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.

Konferans süresince hedeflenen çıktılara ulaşılması için; paneller, eğitimler düzenlenecek ve davetli konuşmacıların görüşlerini belirteceği özel konulara ek olarak, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlaması beklenmektedir.

Her yıl olduğu gibi konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık olup ücretsizdir. Sadece kayıt yaptırmak zorunludur.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler e-kitabında basılacaktır.

Konferansın kişisel, kurumsal, ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğine katkılar sağlamasını bekler, konuya ilgi duyan herkesi konferansa katkılar vermeye davet ederiz.

Saygılarımızla,

ISCTurkey 2016 Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Konferans Eş Başkanı
Gazi Üniversitesi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Konferans Eş Başkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ
Konferans Eş Başkanı
ODTÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Konferans Eş Başkanı
Bilgi Güvenliği Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

ISCTurkey 2016 Yürütme Kurulu

Prof.Dr.Mustafa ALKAN, Bilgi Güvenliği Derneği YK Üyesi

Mehmet Ali İNCEEFE, Bilgi Güvenliği Derneği YK Üyesi

Mustafa ÜNVER, Bilgi Güvenliği Derneği DK Üyesi

 

Düzenleyen Kuruluşlar


BGD

Ulaştırma Bakanlığı

BTK

Gazi Üniversitesi

İTÜ

ODTÜ

Destekleyen STK'lar(Alfabetik Sıralı)


 • ENİSA
Sponsor Alanı
 • Ana Sponsor

  Havelsan
 • Altın Sponsor

  Palo Alto

  aselsan

  NETAŞ
 • Etkinlik Sponsoru

  Vodafone
 • Destekleyen Kuruluş

  ENİSA
afiş

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copy