• bg-slider-5.png

HAKKINDA

10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Binası, Ankara'da yapılacak. Konferansın bu yılki ana teması "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri; Ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı, Üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, toplumun bilgi güvenliği farkindalığının arttırıldığı, bunlara ilaveten bilim insanları, arastırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.


ISCTurkey 2017 Konferansı, Avrupa Ağ ve Bilgi güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından da desteklenmekte ve Avrupa Siber Güvenlik Ayı etkinlikleri arasında yer almaktadır.


ISCTurkey 2017 Konferansının ana teması “Siber Güvenlik ve Yapay Zeka” olarak belirlenmiştir. Konferansta Yapay Zeka alanındaki gelişmeler hem siber savunma hem de siber saldırıların niteliğini kökten değiştirmektedir. Konferansta Türkiye'nin yapay zeka stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen yapay zeka uygulamaları ve benzeri konular ele alınacak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenecektir.


Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.


Kimler Katılmalı


Konferansımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler, savunma teknolojilerinde kriptoloji alanında çalışanlar, ülke güvenliği alanında çalışanlar ve hizmet verenler katılmalıdır.


Kayıt


Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir. Ancak konferansa katılım için kayıt yaptırılması zorunludur.

ISC TURKEY 2017 DÜZENLEME KURULU


PROF. DR. MUSTAFA ALKAN
Konferans Eş Başkanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU
Konferans Eş Başkanı
Bilgi Güvenliği Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

PROF. DR. ERSAN AKYILDIZ
Konferans Eş Başkanı
ODTÜ, Öğretim Üyesi

PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA
Konferans Eş Başkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü

ISC TURKEY 2017 YÜRÜTME KURULU


PROF. DR. MUSTAFA ALKAN
Konferans Eş Başkanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

MEHMET ALİ İNCEEFE
Bilgi Güvenliği Derneği YK Üyesi

MUSTAFA ÜNVER
Bilgi Güvenliği Dernegi YK Üyesi

ISC TURKEY 2017 PROGRAM

08:30 - 09:00 KAYIT
   
09:00 - 11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI / Ana Salon
  Ahmet Hamdi ATALAY - Bilgi Güvenliği Derneği YK Başkanı
  Dr. Ömer Fatih Sayan - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
  Prof. Dr. İbrahim USLAN- Gazi Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK – ODTÜ Rektörü
  Ahmet ARSLAN – T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı (Teşrifleri dahilinde)
  Binali YILDIRIM – T.C. Başbakanı (Teşrifleri dahilinde)


11:00 – 11:30 İletişim Arası
   
11:30 – 12:30 Davetli Konuşmacı, Prof. Dr. Erdal Çayırcı, University of Stavanger
   
12:30 – 14:00 Öğle Arası
   
14:00 – 15:30 PANEL - 1 / Ana Salon
  “Kamuda Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Yaklaşımı”
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Mustafa ALKAN - Gazi Üniversitesi
Panelistler Ensar Kılıç - UDHB Haberleşme Genel Müdürü
  Gazali Çiçek - BTK Başkan Yardımcısı
  Elife Ünal - BSTB Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü
  Cemil Sağıroğlu - TÜBİTAK Bilgem YTE Müdürü
  Burak Dayıoğlu - Atar Labs CEO
  Emre Evren - EMFA Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı


15:30 – 16:00 İletişim Arası
   
16:00 – 17:30 PANEL - 2 / Ana Salon
  "Büyük Veri Analizi ve Veri Merkezleri Güvenliği,
Analysis of Big Data, Cyber Security of Data Center"
Panel Yöneticisi: Dr. Ömer Fatih SAYAN - BTK Başkanı
Panelistler Cengiz Doğan - TURK TELEKOM Genel Müdür Yardımcısı
  TURKCELL
  Hasan Süel - VODAFONE Genel Müdür Yardımcısı
  Mustafa Avcı - Intellfor Global Strategy Başkanı
  Ali Işıklı - ASELSAN A.Ş. Kıdemli Lider Mühendis
  Uğur Çağal - NETAŞ Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Direktörü
   
17:30 – 18:00 İletişim Arası
   
18:00 – 19:00 YUVARLAK MASA TOPLANTISI /1 BGD BİLİM KURULU Salon A
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu - Gazi Üniversitesi
Oturum Konuları: BGD tarafından yürütülen etkinliklerde akademik programların oluşturulması ve siber güvenlik ekosisteminde ihtiyaç duyulan teknolojilerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi çalışmalarında yer alacak akademisyenler ile akademik ihtiyaçların belirlenmesine yönelik ortak akıl çalıştayı yapılacaktır.
   
  Atilla Biler - Burak Kırımer - TURKTRUST
   
   
18:00 – 19:00 YUVARLAK MASA TOPLANTISI /2 BGD - Kurumsal Üyeler Salon B
Oturum Başkanı: Taha Yücel - BGD Başkan Vekili
Oturum Konuları: BGD tarafından yürütülen etkinliklerden sektör beklentilerinin ve isteklerinin belirlenmesi ve bu beklentilerin yürütülecek olan etkinliklere nasıl yansıtılacağına yönelik politikaların oluşturulması amacıyla BGD kurumsal üyelerinin katılımıyla ortak akıl çalıştayı yapılacaktır.
   
09:00 - 10:30 PANEL - 3/ Ana Salon
  "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka, Cyber Security and AI"
Panel Yöneticisi: Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin - HAVELSAN
Panelistler Atilla Biler - TURKTRUST
  Emin İslam Tatlı - STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Direktörü
  Yılmaz Değirmenci - Kale İleri Teknoloji Siber Güvenlik Teknolojileri Direktörü
  Oğuz Yılmaz - Labris Networks Teknoloji Direktörü
  Vedat Uslu - ICTERRA Genel Müdürü
  SIEMENS
  Mehmet Çakır - Beam Teknoloji Genel Müdür
   
09:30 - 10:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon A
  Oturum - 1 / Session 1
Oturum Başkanları/Session Chairs: Prof. Dr. Ferruh Özbudak, ODTÜ - Doç. Dr. Zülfükar Saygı, TOBB ETU
Oturum Konuları / Session Topics 21- Üç Terimli Polinomlar için Karatsuba Benzeri Çarpma Yöntemlerinin Araştırılması
  46- Efficient Big Integer Multiplication in Cryptography
  58- Quantum Group Proxy Digital Signature based on Quantum Fourier Transform by using blinded and non blinded Trend


10:30 – 11:00 Çay - Kahve Arası / Coffee Break
   
09:30 - 10:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon B
  Oturum - 2 / Session 2
Oturum Başkanları/Session Chairs: Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Gazi Üniversitesi - Doç. Dr. Suat Özdemir, Gazi Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 33- Biometric Verification on e-ID-Card Secure Access Devices: A Case Study on Turkish National e-ID Card Secure Access Device Specifications
  34- Biometric Based Cryptographic Key Generation For Secure Applications
  53- Evaluation of Fingerprint Enhancement Techniques Used by Crime Scene Investigation
   
09:30 - 12:30 POSTER (DIALOGUE) SESSION / OTURUMU / Amfi Fuaye
  Oturum - 1 / Session 1
Oturum Başkanları/Session Chairs: Doç. Dr. Murat Cenk, ODTÜ - Doç. Dr. Tolga Sakallı, Trakya Üniversitesi
Oturum Başkanları/Session Chairs: Doç. Dr. Ertan Onur, ODTÜ - Yrd. Doç. Dr. Atila Bostan, Atılım Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 11 - The Analysis of the Concepts of Informatics, Cyber Crimes and Computer Forensics
  17 - Siber Savunma Tatbikatları: Planlama, Uygulama, Değerlendirme
  32 - Saldırı Tespit Sistemlerinde Ajan Sistemlerin Kullanımı
  35 - Karar Ağacı ile XSS Zararlı Kod Tespiti / Malicious XSS Code Detection with Decision Tree
  38 - Public and Private Sector Cooperation for Cyber Security
   
10:30 – 11:00 İletişim Arası
   
11:00 - 13:00 Ana Salon / Main Hall
  Siber Güvenlik Eğitimi / Training on Cyber Security
Konu Başlığı: "Mobil Güvenlik ve Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi"
Eğitmenler: Murat Karaöz, Ayşe Selçuk - HAVELSAN
   
11:00 - 12:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon A
  Oturum - 3 / Session 3
Oturum Başkanları/Session Chairs: Prof. Dr. Ali Yazıcı, Atılım Üniversitesi - Doç. Dr. Sedat Akleylek, 19 Mayıs Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 13- Türkiye’de Siber Saldırılara Karşı Caydırıcılık
  20- Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Modeli: Siber Güvenlik Kümelenmesi
  22 - Siber Savunmada Yapay Zeka
  48- Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri
   
11:00 - 12:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon B
  Oturum - 4 / Session 4
Oturum Başkanları/Session Chairs: Doç. Dr. Sevil Şen, Hacettepe Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin, İYTE
Oturum Konuları / Session Topics 26- Android Kötücül Yazılım Tespiti Yaklaşımları
  40 - Android Uygulama İzinlerinin Analizi ile Kötücül Yazılım Tespiti
  30 - A Study on Heuristic Based Association Rule Hiding Algorithms
   
11:15 - 12:30 SPONSOR OTURUMU / Salon C
  Sponsor Oturum - 2
Oturum Başkanı: Demet KABASAKAL - Bilgi Güvenliği Derneği
Oturum Başkanı: Serkan Birican - EMFA YAZILIM
Konuşmacılar:  
   
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği Arası
   
14:00 - 17:00 SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİ / Ana Salon
Eğitim Konu Başlığı: "Merkezi Kayıt ve Veri Kaybı Önleme Sistemleri Eğitimi"
Eğitmenler: Cansu Tetik, Doğa Bekaroğlu - HAVELSAN
   
14:00 - 15:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon A
  Oturum - 5 / Session 5
Oturum Başkanları / Session Chairs : Doç. Dr. Ecir Uğur Küçüksille, Süleyman Demirel Üniversitesi -Yrd. Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR, İTÜ
Oturum Konuları / Session Topics 18 - SCADA Sistemleri, Tehdit Ve Güvenlik Açıkları
28 - Tasarımda Veri Koruma: Kişisel Veri Dostu Yazılımlar İçin Hukuki, İdari ve Teknik Bir Yaklaşım
31 - Kurumsal Bilgi Güvenliği Üzerinde Yeni Kayıtlı İnternet Sitelerinin Etkisinin Analiz Edilmesi
   
14:00 - 15:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon B
  Oturum - 6 / Session 6
Oturum Başkanları / Session Chairs : Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Gazi Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Bülent Tuğrul, Ankara Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 24- Güvenlik Duvarı Etkinlik Ölçümü
27 - Ağda Anomali Tespiti
57 - Türkçe İçerikli Web Sayfaları için Zafiyet Tespit ve Önleme Modeli
   
14:00 - 17:30 POSTER (DIALOGUE) SESSION / OTURUMU / Amfi Fuaye
  Oturum - 2 / Session 2
Oturum Başkanları / Session Chairs : Doç. Dr. Tolga Sakallı, Trakya Üniversitesi - Doç. Dr. Ertan Onur, ODTÜ
Oturum Konuları / Session Topics 38 - Public and Private Sector Cooperation for Cyber Security
39 - Artificial Intelligence Based Rapid Deep Learning Application for Intrusion Detection Systems
43- Isogeny Based Cryptography, A Survey With A Revision
45 - Ev Ağlarının Güvenliğinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
   
10:30 – 11:00 İletişim Arası
   
16:00 - 17:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon A
  Oturum - 7 / Session 7
Oturum Başkanları / Session Chairs : Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZBAYOĞLU, TOBB-ETÜ - Yrd. Doç. Dr. Hamdi Murat Yıldırım, Bilkent Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 23 - A Spam Detection System with Short Link Analysis
29 - A Review on Social Bot Detection Techniques and Research Directions
36 - Naïve Bayes Classifier Based Spam Detection on Turkish SMS Messages
   
16:00 - 17:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon B
  Oturum - 8 / Session 8
Oturum Başkanları / Session Chairs : Yrd. Doç. Dr. Murat KARAKAYA, Atılım Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. İlker Özçelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 12 - Review of Evidence Collection and Evidence Protection Phases in Digital Forensics Process
41-Implementation and Evaluation of Improved Secure Index Scheme Using Standard and Counting Bloom Filters
45 - Ev ve Ofis Ağına Katılan Cihazların Güvenliğinin Artırılması için Basit makine Öğrenmesi Yöntemiyle Ağ Geçidi Üzerine Güvenlik Çözümleri Oluşturulması
   
17:30 - 18:00 Kapanış Konuşmaları / Closing Remarks: Ana Salon
  Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Bilgi Güvenliği Derneği Genel Sekreteri
Ahmet Hamdi Atalay, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
   

İLETİŞİM

BİLİMSEL KONULARDA
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi
Maltepe, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 582 31 30
E-posta: ss@gazi.edu.tr

DİĞER KONULARDA
Bilgi Güvenliği Derneği
Maltepe Mahallesi Tuncer Sk.
No.4/8 Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 312 2311810

KAYIT